>>>  CENÍK  <<<

ÚVOD

|    CENÍK

|    OBJEDNÁVKA

Marketingový program MARKET PRO cenik objednavka

|    KONTAKT

kontakt

info@bizsystem.cz

www.marketingovyprogram.cz

MARKETINGOVÝ PROGRAM verze 2021 je dostupný pouze na platformě Bizsystem

pod přímým dohledem operátora služby.


ČESKÝ VÝROBEK


Český software, služba a operátor


MARKETINGOVÝ PROGRAM

maximálně pomáhá lépe

dohledat Váš web na internetu

MARKETINGOVÝ PROGRAM

pomáhá zlepšit hodnocení

Vaší firmy zákazníky.

MARKETINGOVÝ PROGRAM

pracuje pro Vaše webové

stránky po celý rok.

MARKETINGOVÝ PROGRAM

funguje plně automatizovaně

pomocí technologie FOCUS CM.

ZLEPŠÍ DOHLEDÁNÍ  -  ZVÝŠÍ ZÁJEM ZÁKAZNÍKA  -  ZVÝŠÍ PRODEJE

CHCI OBJEDNAT

objednavka

|    V ČEM POMŮŽE?

Doplněním chybějících a aktuálních metod a postupů pomocí MARKETINGOVÉHO PRO-

GRAMU, pomůže lépe vyhledat vaše webové stránky či e-shop zákazníky na internetu. Pravidelný dohled udržují kódy, zápisy i techniky vždy aktuální.

ZLEPŠÍ VYHLEDÁNÍ FIRMY

Aktivace MARKET PRO pro web/e-shop pro vyhledávače, pomáhá procházejícím “botům

vyhledávačů”, kteří snadno naleznou relevantní informace o webu a pomohou mu lépe

web/shop vyhledat.

SEO+

Pravidelné reporty o změnách, úpravách, aktuálního stavu zasílané na Váš e-mail v pře-

hledné a jednoduché podobě.

REPORT

Monitorování recenzí a komentářů na internetu a report o aktuálním stavu. Recenze lze

také využít prostřednictvím aplikace RECENZE ke zpětné vazbě a zlepšování služeb.

MONITOROVÁNÍ RECENZÍ A KOMENTÁŘŮ

Aktivace chybějící analytiky pro další možnosti zlepšení dohledání Vašeho webu na internetu,

monitoruje funkčnost webu a zlepšení zákaznického hodnocení.

ANALYTIKA

Doplňující SEO pomocný kód ve formě “robotických znaků” na webových stránkách usnad-

ňuje nalezení webových stránek na internetu.

SEO POMOCNÝ KÓD

Unikátní technologie FOCUS CM pomáhá zlepšit hodnocení zákazníků na Vašem webu

či e-shopu. Pracuje automaticky a posílá report o možných úpravách na webu směřující

k dosažení zlepšení konverzního poměru a uživatelského zájmu o vaše služby a produkty.

Zároveň aktivuje vlastní pomocné nástroje pro zlepšení konverzního poměru.

FOCUS CM

SEO MARKETING zlepšuje dohledání Vašeho webu či e-shopu na internetu a je optimali-

zován tak, aby maximálně pomohl v dohledání dle kritérií vašeho webu či e-shopu.

SEO MARKETING

Zabezpečení webu pomocí pravidelného skenu potenciálních hrozeb. Chráníte web i Vaše

zákazníky. Každý rok zdarma s prodloužením MARKETINGOVÉHO PROGRAMU.

WEB SAFETY SCAN - ZDARMA NA ROK (v ceně 856 Kč s DPH/rok)

Automatizace umožňuje, aby MARKETINGOVÝ PROGRAM pracoval po celý rok a pomá-

hal zlepšit výsledky vyhledání Vašeho webu či e-shopu a zvýšil zájem zákazníků o vaše

zboží či služby.

PRACUJE PO CELÝ ROK

(C) 2020 - 2021  MARKETINGOVÝ PROGRAM. Všechna práva vyhrazena.

(C) 2007 - 2021  MILLUCCI BIZSYSTEM

Automatická aktualizace softwaru MARKETINGOVÝ PROGRAM, zlepšuje nástroje

a zvyšuje efektivitu jednotlivých nástrojů.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE

coumi

MARKETINGOVÝ PROGRAM lze kdykoliv rozšířit nástrojem  PPC X BOT  který výrazně zvýší

efektivitu Marketingového programu, udržuje reklamní kampaně na internetu za nejlepších

podmínek a pomůže dosáhnout dlouhodobě vynikajících výsledků pro váš web.

MNOHEM EFEKTIVNĚJI

cenik

GOOGLE.com:   1. Místo na 1. straně

                                      v neplaceném vyhledání webu

                                      Slovo:   maderoterapie opava

Sken ze dne

12.11.2020

SEZNAM.cz:   1. Místo  na 1. straně

                                 v neplaceném vyhledání webu

                                 Slovo:  maderoterapie opava

Sken ze dne

12.11.2020

GOOGLE.com:   3. Místo na 1. straně

                                      v neplaceném vyhledání webu

                                      Slovo:   čištění koberců opava

REFERENCE:  Reálné výsledky zlepšení regionálního vyhledání webu (neplacená reklama) *

CO VŠE DĚLÁ AUTOMATIZOVANĚ MARKETINGOVÝ PROGRAM:

GOOGLE.com:   1. Místo na 1. straně

                                      v neplaceném vyhledání webu

                                      Slovo:   opravy praček opava

Sken ze dne

12.11.2020

SEZNAM.cz:   1. Místo  na 1. straně

                                 v neplaceném vyhledání webu

                                 Slovo:  opravy praček opava

Sken ze dne

12.11.2020

GOOGLE.com:   1. Místo na 1. straně

                                      v neplaceném vyhledání webu

                                      Slovo:   zednictví  opava

Sken ze dne

12.11.2020

Sken ze dne

12.11.2020

a to není vše v čem Vám může pomoci….

Provede maximálně vše pro zlepšení výsledku vyhledání Vašich

webových stránek. Výsledky vyhledání ovšem nelze garantovat z mno-

ha důvodů a v průběhu času se mohou lišit.


Provozovatelé vyhledávačů neustále mění a upravují algoritmus vyhledá-

vání, záleží také na lokálním vyhledání, konkurenci v dané oblasti a dalších

parametrech. Výsledky vyhledání se proto mohou v průběhu času měnit.


Výhodou Marketingového programu je, že pracuje po celý rok.

Testuje a hledá průběžně další možnosti pro zlepšování výsledků vyhle-

dání. Marketingový program tak pomáhá k lepším výsledkům a hledá

možnosti nejen pro lepší dohledání na webu, ale také pro zvýšení

konverze na vašem webu.


Marketingový program je nejlevnější SEO a marketingový nástroj

pro Váš web. Soustřeďte se na své podnikání a nechte Marketingový

program pracovat pro získání návštěvníků na Váš web.

MAXIMUM PRO LEPŠÍ VYHLEDÁNÍ VAŠEHO WEBU

GOOGLE.com:   1. Místo na 1. straně

                                      v neplaceném vyhledání webu

                                      Slovo:   masáže opava

Sken ze dne

12.11.2020

SKVĚLÉ VÝSLEDKY, SUPER CENA

 VYZKOUŠENO NA DESÍTKÁCH WEBECH

ZLEPŠENÍ KONVERZE NA VAŠEM WEBU

ZVÝŠENÍ DŮVĚRYHODNOSTI WEBU

SNIŽUJE NÁKLADY NA PROPAGACI

Vzrůstající zájem sledování videí zatraktivní Vaši nabídku formou prezentačního videa. Zároveň

pomůže pomocí nástrojů a technik Marketingového programu zákazníkům lépe dohledat vaše

webové stránky na internetu, včetně zvýšení zájmu o vámi nabízené zboží a služby.

VIDEO PREZENTACE

Zlepší vyhledání Vašeho webu v neplacené

části na obecné klíčové slovo. Navštíví Vás

tedy i zákazníci, kteří Vás neznají, ale hledají

to, co nabízíte.


ZVÝŠENÍ ZÁJMU O VAŠE ZBOŽÍ ČI SLUŽBY

Výsledky vyhledání ale nejsou to nejdůležitější. Důležité je také zvýšení

zájmu o Vaše zboží či služby.  Marketingový program aktivuje nástroje,

které pomohou zvýšit zájem zákazníků o vámi prezentované zboží

a služby na vašich webových stránkách.

* - výsledky platí ke dni posledního skenu a mohou se v průběhu času měnit (např. změna algoritmu vyhledávání, konkureční kampaně apod.).

 Marketingový program ale pracuje po celý rok, proto se výsledky průběžně zlepšují a získavají náskok před vaší konkurenci.

Marketingový program pomáhá také ke zlepšení konverze a zvyšuje zájem zákazníků o Vaše zboží a služby.

ppcXbot

722 892 514